Avertissement de retarder al-Ghusl (ablution majeur) sans excuse

الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر   173(1) (حسن لغيره)  عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله …